دوره آموزشی تصویری مدیریت برند

مدیریت برند شامل طرح یک وعده،برندسازی به اجرا در آوردن آن وعده و سپس حفظ و پاسداشت آن وعده است. این کار مستلزم تعریف برند، کسب موقعیت برای برند و عرضه برند است. مدیریت برند هنر خلق و زنده نگاه داشتن یک نام تجاری است. دوره آموزشی تصویری مدیریت برند , مدیریت برند با داشتن دانش و آگاهی کامل از اصطلاحی به نام تجاری آغاز می‌گردد و شامل قولی است که به مشتری داده می‌شود (قولی که اگر به آن عمل نشود باعث عدم رضایت مشتری می‌گردد). مدیریت برند چیزی جز هنر ایجاد و حفظ نام تجاری نیست. نام تجاری باعث می‌گردد تا مشتریان به یک کسب و کار متعهد گردد .

این دوره توسط وبسایت آموزش مجازی دی تهیه و تدوین گردیده است.

مدیریت برند شامل طرح یک وعده، به اجرا در آوردن آن وعده و سپس حفظ و پاسداشت آن وعده است. این کار مستلزم تعریف برند، کسب موقعیت برای برند و عرضه برند است. مدیریت برند هنر خلق و زنده نگاه داشتن یک نام تجاری است. دوره آموزشی تصویری مدیریت برند , مدیریت برند با داشتن دانش و آگاهی کامل از اصطلاحی به نام تجاری آغاز می‌گردد و شامل قولی است که به مشتری داده می‌شود (قولی که اگر به آن عمل نشود باعث عدم رضایت مشتری می‌گردد). مدیریت برند چیزی جز هنر ایجاد و حفظ نام تجاری نیست. نام تجاری باعث می‌گردد تا مشتریان به یک کسب و کار متعهد گردد .

این دوره توسط وبسایت آموزش مجازی دی تهیه و تدوین گردیده است.برندسازی

مدیریت برند شامل طرح یک وعده، به اجرا در آوردن آن وعده و سپس حفظ و پاسداشت آن وعده است. این کار مستلزم تعریف برند، کسب موقعیت برای برند و عرضه برند است. مدیریت برند هنر خلق و زنده نگاه داشتن یک نام تجاری است. دوره آموزشی تصویری مدیریت برند , مدیریت برند با داشتن دانش و آگاهی کامل از اصطلاحی به نام تجاری آغاز می‌گردد و شامل قولی است که به مشتری داده می‌شود (قولی که اگر به آن عمل نشود باعث عدم رضایت مشتری می‌گردد). مدیریت برند چیزی جز هنر ایجاد و حفظ نام تجاری نیست. نام تجاری باعث می‌گردد تا مشتریان به یک کسب و کار متعهد گردد .

این دوره توسط وبسایت آموزش مجازی دی تهیه و تدوین گردیده است.برندسازی

1
مقدمه
2
مقدمه ای بر برندسازی
3
تقویت یک برند از طریق توسعه۱
4
تقویت یک برند از طریق توسعه۲
5
تقویت یک برند از طریق توسعه۳
6
هم پیمانی های برند۱
7
هم پیمانی های برند۲
8
بسوی وفاداری به برند
9
csr
10
نمادگرایی فرهنگی برندها
11
بسوی مدل جامعه شناختی از برندها
12
بسوی مدل جامعه شناختی از برندها۲
13
تعاریف ارزش ویژه برند
14
دیدگاه های مختلف درخصوص ارزش ممتاز مشتری
15
شناخت عوامل تضعیف برند۱
16
شناخت عوامل تضعیف برند۲
17
شناخت عوامل تضعیف برند۳
18
مفاهیم قانونی برندسازی
هیچ اطلاعیه ای در این لحظه وجود ندارد
5
5 از 5
امتیازات 1

شرح امتیازات

ستاره 5
1
ستاره 4
0
ستاره 3
0
ستاره 2
0
ستاره 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

نمایش بیشتر
Please, login to leave a review