گواهینامه آکادمی‌ EQUAL استرالیا

شرکت اکوال اشورنس ( Equal Assurance ) استرالیا، ارائه دهنده خدمات ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی از سال ۱۹۷۴ میلادی تحت اعتبار نهاد اعتباردهی استرالیا و نیوزلند ( JAS-ANZ ) – عضو انجمن بین المللی نهادهای اعتباردهنده ( IAF ) اقدام به صدور گواهینامه های اشخاص حقیقی و حقوقی می نماید.

اعتبار شرکت Equal Assurance برای دریافت گواهینامه آکادمی‌ EQUAL استرالیا

با توجه به اینکه اعتبار گواهینامه های صادره از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد، ذیلاً مطالبی را در خصوص نحوه اعتبارسنجی گواهینامه های صادره بیان میدارد:

International Organization for Standardization یا  ISO(سازمان بین المللی تدوین استاندارد) مرجع تدوین استانداردهای بین المللی میباشد.برای انتخاب یک نهاد گواهی دهنده (Certification Body)، ISO راهنمایی میکند که سازمان باید اعتبار نهاد گواهی دهنده را در International Accreditation Forum یا  IAF(مجمع اعتباردهی بین المللی) جستجو نماید. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به بخش Choosing a certification body در آدرس زیر:

http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm

اعضای IAF بر اساس نام کشورهای اعتباردهنده در وبسایت IAF فهرست شده اند. برای مثال با کلیک روی Australia & New Zealand، مشخصات نهادهای اعتباردهی استرالیا و نیوزلند (JAS-ANZ) و لینک وبسایت آنها نمایان میگردد، برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به آدرس زیر:

http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4

با کلیک روی لینک وبسایت هر نهاد اعتبار دهنده، شما به وبسایت مربوطه هدایت خواهید شد و در آنجا فهرست نهادهای گواهی دهنده هر نهاد، قابل ردیابی خواهد بود، برای مثال در بخش JAS-ANZ Register فهرست Accredited Bodies استرالیا نمایان خواهد شد؛ با کلیک در آدرس زیر، شما نام Equal را بعنوان یک نهاد گواهی دهنده معتبر در فهرست JAS-ANZ خواهید یافت:

http://www.jas-anz.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=44&Itemid=1

و با کلیک روی کلمه Equal، مشخصات نهاد گواهی دهنده Equal Assurance Pty Ltd از جمله وبسایت آن (www.equalassurance.com) نمایان خواهد شد و در این وبسایت نیز در بخش Our people روی نقشه ایران، شما نام و مشخصات شرکت  آزمونگر راویان مدیریت (ArmCert)، بعنوان نماینده رسمی و انحصاری Equal Assurance استرالیا را ملاحظه خواهید کرد.

درباره گواهینامه ISO 9001:

گواهینامه ISO 9001، پیشروترین نوع گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت میباشد. این گواهینامه برای هر سازمانی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن مستمر الزامات مشتری و نیز تسهیل کننده بهبود بهره وری محیط کار هستند، زیربنای لازم را فراهم میسازد.

درباره گواهینامه ISO 14001:

امروزه سازمان ها مسئولیت مشترکی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست بر عهده دارند. گواهینامه ISO 14001 برای سازمانهایی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن این الزامات زیست محیطی را هستند، بستر لازم را فراهم میسازد. سیستم مدیریت زیست محیطی، میتواند بصورت یکپارچه با سایر سیستمها مورد ممیزی قرار گیرد.

درباره گواهینامه OHSAS 18001:

محیط کار ایمن و سالم، یک محیط کار بهره ور میباشد. گواهینامه OHSAS 18001 برای سازمانهایی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و یا بهبود عملکرد آن میباشند، بستر لازم را فراهم میسازد. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل، میتواند بصورت یکپارچه با سایر سیستمها مورد ممیزی قرار گیرد.

درباره گواهینامه ISO 10002

: ISO 10002 راهنمایی هایی را برای طراحی و اجرای یک فرایند اثربخش و کارا برای رسیدگی به شکایات در انواع سازمانهای تجاری یا غیرتجاری از جمله سازمانهایی که در زمینه تجارت الکترونیکی فعالیت دارند، فراهم میسازد. این استاندارد، مزایای بسیاری برای سازمان، مشتری های آن و سایر طرفهای ذینع دارد. جهت اطمینان از یکپارچگی سیستم مدیریت، گواهینامه ISO 10002 به همراه گواهینامه سایر سیستمهای مدیریت صادر میگردد.

درباره گواهینامه GMP و ISO 22000:

سازمان هایی که در زنجیره مواد غذایی فعالیت میکنند، نسبت به فراهم آوردن شرایط و محیط مناسب تولید (GMP) مسئول بوده و تحلیل خطرات مواد غذایی و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) سیستمی است که به ایمنی مواد غذایی کمک میکند. گواهینامه ISO 22000 برای سازمانهایی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن الزامات قانونی و ایمنی مواد غذایی هستند، بستر لازم را فراهم میسازد.