گواهینامه آکادمی‌ OXFORD انگلستان

آکادمی Oxford Cert Universal ، یک نهاد گواهی دهنده انگلیسی است که مؤسسان اولیه آن با استناد به فعالیت های دانشگاهی خود، اهداف، دامنه کاری، خط مشی و دور نمای این شرکت، این نام را که ترکیب نام Oxford به عنوان نام یکی از معتبرترین دانشگاه های جهان در زمینه آموزش علوم آکادمیک، Cert ، به عنوان نماد گواهی نمودن و Universal که حاکی از بی حد و مرز بودن محل و فراگیر بودن فعالیت های شرکت و جهانی اندیشیدن می باشد، برگزیده و ثبت نموده اند.

شرکت Oxford Cert Universal دارای یک هیئت مشورتی  Advisory Board  متشکل از افراد آکادمیک به ریاست دکتر Graeme Taylor می باشد که وظیفه کنترل Oxford Cert Universal را بر عهده دارند . این هیئت تحت نام سازمان غیرانتفاعی Oxcert نقش اعتباردهی را به شرکت Oxford Cert Universal ایفا می کنند. رویکرد اصلی نهاد گواهی دهی Oxford Cert Universal ، ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و کارفرمایان خود می باشد. از خدمات شرکت Oxford Cert Universal ، ارزیابی فرآیند، محتوا و صلاحیت مدرس دوره های آموزشی است که توسط سازمان های ارائه دهنده خدمات آموزشی ارائه می گردد. در صورت تأیید اعتبار یک دوره آموزشی، شرکتOxford Cert Universal برای سازمان برگزار کننده گواهی تأیید صلاحیت صادر نموده و همچنین بر اساس مستندات برگزاری دوره، برای فراگیران، گواهینامه آموزشی معتبر صادر می نماید.

 

شرکت کنترل دیجیتال نوین نماینده آکادمی بین المللی Oxford cert انگلستان برای حمایت از مخاطبین خود، برای غنی تر کردن رزومه کاری شان برای ارائه در داخل و خارج از کشور عزیزمان به صدورگواهینامه بین المللی Oxford Cert از آکادمی بین المللی Oxford Cert انگلستان مبادرت ورزیده است تا بتواند گامی نو برای کمک به شرکت کنننده های محترم در دوره های آموزشی این مجموعه به عمل آورده باشد.

  • ممیزی ارزش افزوده:

آکسفورد سرت یونیورسال با استفاده از ممیزهای دارای صلاحیت در هر بخش، می تواند از طریق شناسایی فرصت های بهبود فرایندها و سیستم مدیریت کارفرما در زمینه کارایی و انطباق آنها در کسب و کار وی ایجاد ارزش افزوده نماید. رویکرد ممیزی بر اساس کمک به سازمان ها در دستیابی به اهداف آنها به واسطه فراهم سازی درونداد بهبودهای مستمر ترسیم می گردد.

  • ماموریت و دیدگاه ها:

مأموریت اصلی ما پیشرو بودن در خدمات خود و ایفا نمودن نقش اصلی در هر یک از بخش های بازار و ارائه ارزش اقتصادی به مشتریان از طریق مدیریت کیفیت، سلامت، زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی دارایی ها، محصولات و سیستم های آنهاست که منجر به کاهش ریسک و بهبود عملکرد آنها می گردد.