شبکه

شبکه >
4
4 (6)
50000 تومان
4
4 (6)
این دوره به وسیله وب سایت آموزش مجازی دی تهیه و ترجمه گردیده است. در این دوره پایتون یه معرفی کتابخانه ها و کد های دستوری و توابع و … پرداخته است.م...
intermediate
سخنرانی ها 2
60دقیقه
افزودن به لیست دلخواه
50000 تومان