برنامه نویسی

برنامه نویسی >
4
4 (6)
55000 تومان
4
4 (6)
این دوره به وسیله وب سایت آموزش مجازی دی تهیه و ترجمه گردیده است. در این دوره پایتون یه معرفی کتابخانه ها و کد های دستوری و توابع و … پرداخته است.م...
beginner
سخنرانی ها 3
123 دقیقه
افزودن به لیست دلخواه
55000 تومان